Date din comuna

  Educatie ... detalii

  Economie ... detalii

  Paza si ordine ... detalii

  PSI ... detalii

  Sanatate ... detalii

  Religie ... detalii

  Avizier virtual ... detalii

  Evenimente ... detalii

  Linkuri utile ... detalii

  free counters

 

 

create counterHotarari


 

2020

 

 

Hcl nr.18 rectificare buget 30.03.2020 ... detalii

Hcl nr.16 aprobare modificarii structurii organizatorice a statului de functii ... detalii

Hcl nr.15 aprobare scutire de la impozit a cladirii folosita ca domiciliu pentru minorii cu handicap grav, apartinand familiilor Miunga Costel Stelica si Solomon Florin ... detalii

Hcl nr.14 aprobare acordare ajutor de urgenta in suma de 1400 lei, doamnei Popescu Ionela Daniela, pentru caz social copil ... detalii

Hcl nr.13 aprobare decontare naveta cadre didactice scoala ... detalii

Hcl nr.12 aprobare utilizare excedent bugetar de 81.446 lei si 50.000 lei ... detalii

Hcl nr.11 aprobare "Reabilitare si modernizare drumuri locale afectate de inundatii" ... detalii

Hcl nr.10 aprobare implementare si deviz general pentru "Imbracare bituminoasa usoara pe tronsoanele de drum vicinal DJ 178, Volosciuc si Ferar - Cobzar ... detalii

Hcl nr.9 aprobare achizitionare a lucrarilor de toaletare a arborilor din curtea Bisericii din lemn din satul Humoreni ... detalii

Hcl nr.8 aprobare intocmire documentatie tehnica pod paraul Botosana ... detalii

Hcl nr.7 aprobare buget general centralizat ... detalii

Hcl nr.6 aprobare domeniilor serviciilor publice si a locurilor unde contravenientii vor presta activitati in folosul comunitatii ... detalii

Hcl nr.5 aprobare intocmire documentatie tehnica pentru teren zona Lunca, sat Humoreni ... detalii

Hcl nr.4 aprobare intocmire documentatie tehnica pod Humoreni ... detalii

Hcl nr.3 modificare salarii de baza personal Primarie Comanesti ... detalii

Hcl nr.2 aprobare Plan anual de lucrari de interes local pentru beneficiarii L.416/2001 ... detalii

Hcl nr.1 stabilire numar asistenti personali persoane cu handicap ... detalii

 

 

2019

 

Hcl decembrie 2019 ... detalii

Hcl noiembrie 2019 ... detalii

Hcl octombrie 2019 ... detalii

Hcl iunie - august 2019 (2) ... detalii

Hcl iunie - august 2019 ... detalii

Hcl mai 2019 ... detalii

Hcl nr 12/28.03.2019 privind aprobarea studiului de oportunitate si a caietului de sarcini pentru licitatia de vanzare a terenului situat in intravilanul localitatii Humoreni , in suprafata de 200 mp ... detalii

Hcl februarie 2019 ... detalii

Hcl ianuarie 2019 ... detalii

 

2018

 

Hcl decembrie 2018 ... detalii

Hcl noiembrie - decembrie 2018 ... detalii

Hcl octombrie 2018 ... detalii

Hcl iunie - septembrie 2018 ... detalii

Hotararea nr.30/28.06.2018 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli ... detalii

Hcl ianuarie - mai 2018 ... detalii

 

Decembrie 2017

 

Hotararea nr.76/20.12.2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale in anul 2018 ... detalii

 

 

Ianuarie 2015

 

Hotararea nr.1,privind aprobarea acoperirii deficitului bugetar al sectiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local al anului 2014 ... detalii

Hotararile nr 2 - 5 ... detalii

 

Februarie 2015

 

Hotararea nr 6 ... detalii

Hotararea nr 7 ... detalii

 

Martie 2015

 

Hotararea nr. 14-19 ... detalii

 

Aprilie 2015

 

Hotararea nr. 20-25 ... detalii

Anexa la HCL nr.21 ... detalii

 

Mai 2015

 

Hotararea nr. 26-27 ... detalii

Hotararea nr.28-29 ... detalii

 

 

Iunie 2015

 

Hotararea nr. 30 - 32 ... detalii

Hotararea nr.33 - 35 ... detalii

 

 

Iulie 2015

 

Hotararea nr. 36 - 38 ... detalii

 

August 2015

 

Hotararea nr. 41 - 43 ... detalii

 

Septembrie 2015

 

Hotararea nr. 44 - 46 ... detalii

Hotararea nr. 47 ... detalii

 

Octombrie 2015

 

Hotararea nr. 48 - 53 ... detalii

 

Noiembrie 2015

 

Hotararea nr. 54 ... detalii

Hotararea nr. 55 - 58 ... detalii

 

Decembrie 2015

 

Hotararea nr. 59 - 62 ... detalii

 

.........................................................................................

 

Decembrie 2014

 

Hotararea nr.44 ... detalii

Hotararile nr.45 - 49 ... detalii

 

Noiembrie 2014

 

Hotararile nr.42 - 43 ... detalii

 

Mai 2014

 

Hotararea nr.21 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli , in anul 2014 ... detalii

Hotararea nr.22 privind decontarea navetei cadrelor didactice ... detalii

Hotararea nr.23 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investitie "Repararea Monumentului Eroilor din sat Humoreni" ... detalii

 

Aprilie 2014

 

Hotararea nr.17 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli , in anul 2014 ... detalii

Hotararea nr.18 privind aprobarea decontarii navetei personalului didactic de la Scolile din Comanesti,judetul Suceava, care solicita cheltuieli de deplasare pe luna martie 2014 ... detalii

Hotararea nr.19 privind aprobarea demolarii totale a cladirii Caminului Cultural Comanesti in vederea construirii unui nou camin cultural ... detalii

Hotararea nr.20 privind completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al comunei Comanesti , judetul Suceava, inscrise in Anexa la Hotararea nr. 4 din 31.03.2005 ... detalii

 

Martie 2014

 

Hotararea nr.12 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli , in anul 2014 ... detalii

Hotararea nr.13 privind aprobarea decontarii navetei personalului didactic de la Scolile din Comanesti,judetul Suceava, care solicita cheltuieli de deplasare pe luna februarie 2014 ... detalii

Hotararea nr.14 privind insusirea variantei finale a proiectului de stema a comunei Comanesti,judetul Suceava ... detalii

Hotararea nr.15 privind revocarea HCL NR.10 din 28.02.2014 privind stabilirea incarcaturii de animale si a cantitatii de masa vegetala obtinuta de pe pasunile naturale de pe raza comunei Comanesti si valoarea acesteia pe ha/an ... detalii

Hotararea nr.16 privind scutirea de la plata taxei asupra mijloacelor de transport aotopropulsate inregistrate in circulatie,care efectueaza transportul stupilor in pastoral ... detalii

 

Februarie 2014

 

Hotararea nr.8 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar al Consiliului Local al comunei Comanesti pe trimestrul IV al anului 2013 ... detalii

Hotararea nr.9 privind aprobarea decontarii navetei personalului didactic de la Scolile din Comanesti,judetul Suceava, care solicita cheltuieli de deplasare pe lunile
decembrie 2013 si ianuarie 2014 ... detalii

Hotararea nr.10 privind stabilirea incarcaturii de animale si a cantitatii de masa vegetala obtinuta de pe pasunile naturale de pe raza comunei Comanesti si valoarea acesteia pe ha/an ... detalii

Hotararea nr.11 privind revocarea HCL NR.7/28.01.2014 privind aprobarea intocmirii unui raport de expertiza asupra unor terenuri in vederea punerii la dispozitie Comisiei pentru stabilirea dreptului de proprietate privata si intabularea suprafetei de 1000 mp teren aflat in domeniul privat al comunei Comanesti in compensare pentru terenul in suprafata de 1000 mp aflat in domeniul
statului ADS pe care se afla imobilul Dispensar Veterinar,teren care a fost in proprietatea cetatenilor Lucescu Onofrei si Lucescu Domnica conform H.C.J. nr. 3322 din 24.11.2006 ... detalii

 

Ianuarie 2014

 

Hotararea nr.1 privind aprobarea bugetului general consolidat al comunei Comanesti, judetul Suceava pe anul 2014 ... detalii

Hotararea nr.2 privind aprobarea numarului asistentilor personali ai persoanelor cu handicap in anul 2014 ... detalii

Hotararea nr.3 privind aprobarea Planului anual de lucrari de interes local pentru beneficiarii Legii 416/2001 in anul 2014 ... detalii

Anexa la Hotararea nr.3 ... detalii

Hotararea nr.4 privind aprobarea acordarii cantitatii de 50 litri de benzina lunar, Postului de Politie Comanesti , judetul Suceava ... detalii

Anexa la Hotararea nr.4 ... detalii

Hotararea nr.5 privind promovarea unor masuri in vederea aplicarii strategiilor de management de proiect la nivelul comunei Comanesti,judetul Suceava ... detalii

Hotararea nr.6 privind stabilirea Programului de functionare al unitatilor comerciale destinate recreerii si divertismentului tip ,,bar”,pe raza administrativ teritoriala a comunei Comanesti,judetul Suceava ... detalii

Anexa la Hotararea nr.6 ... detalii

Hotararea nr.7 privind aprobarea intocmirii unui raport de expertiza asupra unor terenuri in vederea punerii la dispozitie Comisiei pentru stabilirea dreptului de proprietate privata si intabularea suprafetei de 1000 mp teren aflat in domeniul privat al comunei Comanesti in compensare pentru terenul in suprafata de 1000 mp aflat in domeniul statului ADS pe care se afla imobilul Dispensar Veterinar, teren care a fost in proprietatea cetatenilor Lucescu Onofrei si Lucescu Domnica conform H.C.J. nr. 3322 din 24.11.2006 ... detalii